Banner de Sabores de Galicia


    Nesta ligazón pode descargar en formato ".jpg" o banner de "Sabores de Galicia", comprimido e baixo estas dimensións 585 x 660 px. e resolución 72 ppp.

    Banner de Sabores de Galicia