Socios


  Os socios das rexións atlánticas que colaboran no proxecto comunitario de Cooperación Transnacional Cantata 2 son os seguintes:

  • Denbighshire County Council (Gales, Reino Unido)
  • Shannon Development (Rexión de Shannon, Irlanda)
  • Communauté de Comunes du Poher (Bretaña, Francia)
  • Cámara Municipal de Montemor – O – Velho (Portugal)
  • Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Galicia, España)

  Todas estas rexións contan cun elevado potencial turístico, basado nas tradicións, a historia, a cultura e especialmente nas súas bazas gastronómicas.