Cantata


A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) organizou no mes de decembro catro talleres formativos para instruír a profesionais de produtos agroalimentarios na creación e deseño de produtos turísticos de calidade. Estes talleres, que se enmarcan dentro do proxecto Cantata 2, tiveron lugar en Palas de Rei, Vilalba, Folgoso do Caurel e Riós. Ademais d...

No marco do proxecto Cantata 2 constituíuse un Grupo de Dirección Local (GDL) no que participan  Turgalicia, Agader, Secretaría Xeral para o Turismo e a Dirección Xeral de Innovación e Industrias agrarias. O día 4 de novembro de 2010, celebrouse en Agader a primeira xunta do Grupo de Dirección Local (GDL) do proxecto Cantata 2. O Grupo e...

A Secretaria Xeral para o Turismo, o Igape e Agader celebraron un seminario en conxunto para explicar as posibilidades de financiamento que están dispoñibles para as empresas. Durante os días 12, 13, 14, 20 e 21 de outubro celebráronse os seminarios de creación e mellora de proxectos para o desenvolvemento de servizos turísticos de calidade en cada ...

Os participantes no proxecto Rutas agroalimentarias de Galicia, tiveron ocasión de participar nos talleres de creación de produto que se celebraron en Vilalba, Palas de Rei, Folgoso do Courel e Riós. En cada un dos nodos durante os días 12, 13, 14 e 20 de xullo tiveron lugar os talleres de creación de produto turístico. Estes talleres impartidos pol...

Durante o mes de xullo celebráronse en cada nodo reunións de presentación e sensibilización para os empresarios interesados en participar en rutas agroalimentarias. Nos días 1, 5, 6 e 7 de xullo tiveron lugar os seminarios de información e sensibilización sobre o proxecto Rutas Agroalimentarias de Galicia, dirixidos a representantes de organi...

Agader presentou o proxecto rutas agroalimentarias aos alcaldes dos concellos integrantes de cada nodo de actuación piloto. Os días 29 e 30 de xuño informouse os alcaldes dos concellos situados nas zonas piloto de actuación nas que se porá en marcha o proxecto Rutas Agroalimentarias de Galicia, sobre os obxectivos, metas e plano de traballo do proxecto, co...

Os socios do proxecto reuníronse en Santiago de Compostela os días 26 e 27 de maio para difundir as actividades e os traballos executados até o momento. Os días 26 e 27 de maio tivo lugar en Galicia a reunión semestral dos socios do proxecto Cantata 2, organizada nesta ocasión pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) en Santiago de Comp...

O Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) aproba as bases para a contratación dun técnico con cargo ao proxecto Cantata 2, financiado polo Programa de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER). A continuación expóñense os diferentes documentos asociad...

Syndicate content