Contrátase un técnico con cargo ao proxecto Cantata 2


    O Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) aproba as bases para a contratación dun técnico con cargo ao proxecto Cantata 2, financiado polo Programa de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER).

    A continuación expóñense os diferentes documentos asociados ao devandito proceso de contratación:

    Fonte: Agader

    Fecha: 
    12/11/2009