Procedemento de adhesión


    Para participar en Rutas Agroalimentarias de Galicia, como entidade adherida, deberá acudir á web da ruta na que se atopa o seu establecemento e cumprimentar a ficha de solicitude corresponde. Isto farase a través dunha aplicación, presente na web da ruta, que permitirá gardar a información nunha base de datos, á espera de ser validada polo responsable.

    A continuación procederase a comprobación de que o establecemento cumpre cos requisitos mínimos establecidos no decálogo do produto

     

     

    O proceso de adhesión rematará coa validación da solicitude e coa sinatura do compromiso de adhesión a Rutas Agroalimentarias de Galicia.